DAN SVETOG SAVE OBELEŽEN U GIMNAZIJI "CRNJANSKI"

KNJIGA NA DAR

Teška vremena rađaju dobre ljude. Proteklih meseci lekari i medicinsko osoblje pokazuju, više nego ikada, da dobrota i humanost pobeđuju. Učenici i profesori Gimnazije "Crnjanski" želeli su da nastave krug širenja dobrote i humanosti. Organizovali su akciju "Knjiga na dar", a sve prikupljene knjige uz tople i iskrene poruke prosleđene su borcima na prvoj liniji odbrane- lekarima i medicinskom osoblju KBC "Dragiša Mišović " u Beogradu.
Reči zahvalnosti i životne lekcije koje su podelili sa našim učenicima mogu se sažeti u jednoj rečenici- Ima budućnosti dok ima mladih koji su spremni da je stvaraju!

Obrazovni Sistem "Crnjanski" ne šalje neželjene promotivne e-poruke, ponude ili druge komunikacije. Za sve informacije o upotrebi podataka od strane Sistema "Crnjanski" pročitajte politiku privatnosti