Program

KEMBRIDŽ OSNOVNO OBRAZOVANJE U SISTEMU CRNJANSKI

Dizajniran da zadovolji potrebe dece širom sveta, program osnovnog obrazovanja razvija, ne samo znanje i razumevanje, već i veštine u tri osnovne oblasti: engleskog, matematike i prirode i društva. Dopunjuje niz nastavnih metoda i nastavnih planova i programa koji omogućavaju fleksibilnost i primenu uz nacionalni ili drugi međunarodni program. U našoj školi, učenici mogu birati izmedju dva integrisana modela:

Nastava na engleskom jeziku:

Kembridž + Britanski nacionalni nastavni plan i program

Dvojezična nastava:

Kembridž + Srpski nacionalni nastavni plan i program

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Za svaki predmet postoji Kembridž osnovni nastavni okvir- engleski, engleski kao drugi jezik, matematika i priroda i društvo – pružajući jasnu nastavnu strukturu.

 • Engleski
  Kembridž osnovni engleski omogućava učenicima da komuniciraju pouzdano i efikasno i da razviju kritičke sposobnosti da odgovore na niz informacija, medija i tekstova sa razumevanjem i uživanjem. Učenici koji prate ovaj nastavni okvir će razviti prvo jezičku kompetentnost na engleskom na osnovu plana i programa koji je dizajniran da bude uspešan u bilo kojoj kulturi i da promoviše međukulturno razumevanje.
 • Engleski kao drugi jezik
  Ovaj nastavni plan i program razvija kod učenika veštine govora, slušanja, čitanja i pisanja na engleskom jeziku. Razvijen je u saradnji sa Kembridž Test Centrom za engleski jezik i zasnovan je na Savetu zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ), koji se koristi širom sveta da bi mapirao napredak učenika na engleskom jeziku.
 • Matematika
  Okvir nastavnog plana i programa za matematiku istražuje pet oblasti: broj, geometriju, meru, prikupljanje podataka i rešavanje problema. Ovaj nastavni plan i program se usredsređuje na principe, obrasce, sisteme, funkcije i odnose kako bi učenici mogli primeniti svoje matematičko znanje i razviti holističko razumevanje predmeta.
 • Priroda i Društvo
  Okvir ovog nastavnog plana i programa obuhvata četiri oblasti: naučno istraživanje, biologiju, hemiju i fiziku. Naučna istraga se odnosi na razmatranje ideja, procenu dokaza, planiranje, istraživanje, beleženje i analizu podataka. Ekološka svest i malo istorije nauke su takođe deo nastavnog plana i programa.
Kembridž osnovni engleski omogućava učenicima da komuniciraju pouzdano i efikasno i da razviju kritičke sposobnosti da odgovore na niz informacija, medija i tekstova sa razumevanjem i uživanjem. Učenici koji prate ovaj nastavni okvir će razviti prvo jezičku kompetentnost na engleskom na osnovu plana i programa koji je dizajniran da bude uspešan u bilo kojoj kulturi i da promoviše međukulturno razumevanje.
Ovaj nastavni plan i program razvija kod učenika veštine govora, slušanja, čitanja i pisanja na engleskom jeziku. Razvijen je u saradnji sa Kembridž Test Centrom za engleski jezik i zasnovan je na Savetu zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ), koji se koristi širom sveta da bi mapirao napredak učenika na engleskom jeziku.
Okvir nastavnog plana i programa za matematiku istražuje pet oblasti: broj, geometriju, meru, prikupljanje podataka i rešavanje problema. Ovaj nastavni plan i program se usredsređuje na principe, obrasce, sisteme, funkcije i odnose kako bi učenici mogli primeniti svoje matematičko znanje i razviti holističko razumevanje predmeta.
Okvir ovog nastavnog plana i programa obuhvata četiri oblasti: naučno istraživanje, biologiju, hemiju i fiziku. Naučna istraga se odnosi na razmatranje ideja, procenu dokaza, planiranje, istraživanje, beleženje i analizu podataka. Ekološka svest i malo istorije nauke su takođe deo nastavnog plana i programa.

Zakažite konsultaciju

Kontakt

KEMBRIDŽ NIŽE SREDNJE OBRAZOVANJE U SISTEMU CRNJANSKI

Uz besprekoran napredak iz Kembridž osnovnog obrazovanja, Kembridž srednje obrazovanje 1 je kulturno prefinjeno i globalno prilagođeno.

Pruža nastavne planove i programe za tri osnovna predmeta: engleski, matematiku i nauku.

Dopunjuje niz nastavnih metoda i nastavnih planova i programa koji omogućavaju fleksibilnost i primenu uz nacionalni ili drugi međunarodni program.

U našoj školi, učenici mogu birati izmedju dva integrisana modela:

Nastava na engleskom jeziku:

Kembridž + Britanski nacionalni nastavni plan i program

Dvojezična nastava:

Kembridž + Srpski nacionalni nastavni plan i program

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Kembridž srednje obrazovanje 1 nudi školama fleksibilan nastavni plan i program koji se može razviti u skladu sa njihovim potrebama. Postoji nastavni okvir za svaki predmet – engleski, engleski kao drugi jezik, matematiku i nauku – pružajući jasnu nastavnu strukturu. Svaki nastavni okvir je osmišljen da angažuje učenike u aktivnom i kreativnom putovanju učenja.

 • Engleski
  Kembridž osnovni engleski omogućava učenicima da komuniciraju pouzdano i efikasno i da razviju kritičke sposobnosti da odgovore na niz informacija, medija i tekstova sa razumevanjem i uživanjem. Učenici koji prate ovaj nastavni okvir će razviti prvo jezičku kompetentnost na engleskom na osnovu plana i programa koji je dizajniran da bude uspešan u bilo kojoj kulturi i da promoviše međukulturno razumevanje.
 • Engleski kao drugi jezik
  Ovaj nastavni plan i program razvija kod učenika veštine govora, slušanja, čitanja i pisanja na engleskom jeziku. Razvijen je u saradnji sa Kembridž Test Centrom za engleski jezik i zasnovan je na Savetu zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ), koji se koristi širom sveta da bi mapirao napredak učenika na engleskom jeziku.
 • Matematika
  Okvir nastavnog plana i programa istražuje šest oblasti: broj, algebru,geometriju, meru, prikupljanje podataka i rešavanje problema. Svih prvih pet oblasti su podržane rešavanjem problema, što omogućava strukturu za primenu matematičkih veština. Mentalne strategije su takođe važan deo iz oblasti broja. Nastavni plan i program se usredsređuje na principe, obrasce, sisteme, funkcije i odnose, kako bi učenici primenili svoje matematičko znanje i razvili holističko razumevanje predmeta.
 • Priroda i Društvo
  Okvir ovog nastavnog plana i programa obuhvata četiri oblasti: naučno istraživanje, biologiju, hemiju i fiziku. Naučna istraga se odnosi na razmatranje ideja, procenu dokaza, planiranje istraživačkog rada i beleženje i analizu podataka. Ciljevi naučne istrage podupiru biologiju, hemiju i fiziku, koji su usredsređeni na razvoj poverenja i interesovanja za naučno znanje. Ekološka svest i malo istorije nauke su takođe deo nastavnog plana i programa.
Kembridž srednje obrazovanje 1 nudi školama fleksibilan nastavni plan i program koji se može razviti u skladu sa njihovim potrebama. Postoji nastavni okvir za svaki predmet – engleski, engleski kao drugi jezik, matematiku i nauku – pružajući jasnu nastavnu strukturu. Svaki nastavni okvir je osmišljen da angažuje učenike u aktivnom i kreativnom putovanju učenja.
Ovaj nastavni plan i program razvija kod učenika veštine govora, slušanja, čitanja i pisanja na engleskom jeziku. Razvijen je u saradnji sa Kembridž Test Centrom za engleski jezik i zasnovan je na Savetu zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ), koji se koristi širom sveta da bi mapirao napredak učenika na engleskom jeziku.
Okvir nastavnog plana i programa istražuje šest oblasti: broj, algebru,geometriju, meru, prikupljanje podataka i rešavanje problema. Svih prvih pet oblasti su podržane rešavanjem problema, što omogućava strukturu za primenu matematičkih veština. Mentalne strategije su takođe važan deo iz oblasti broja. Nastavni plan i program se usredsređuje na principe, obrasce, sisteme, funkcije i odnose, kako bi učenici primenili svoje matematičko znanje i razvili holističko razumevanje predmeta.
Okvir ovog nastavnog plana i programa obuhvata četiri oblasti: naučno istraživanje, biologiju, hemiju i fiziku. Naučna istraga se odnosi na razmatranje ideja, procenu dokaza, planiranje istraživačkog rada i beleženje i analizu podataka. Ciljevi naučne istrage podupiru biologiju, hemiju i fiziku, koji su usredsređeni na razvoj poverenja i interesovanja za naučno znanje. Ekološka svest i malo istorije nauke su takođe deo nastavnog plana i programa.

PROCEDURA I ZAHTEVI PROGRAMA

Više o upisu

KEMBRIDŽ VIŠE SREDNJE OBRAZOVANJE – IGCSE PROGRAM U SISTEMU CRNJANSKI

Opšta međunarodna diploma srednjeg obrazovanja na engleskom jeziku.

Kembridž IGCSE predstavlja u svetu najpopolarniji međunarodni nastavni plan i program namenjen populaciji uzrasta od 14 do 16 godina, vodeći do globalno priznatih i vrednovanih Kembridž IGCSE kvalifikacija. Jasno definisani rezultati učenja i sadržaja podrazumevaju da je Kembridž IGCSE kompatibilan sa drugim nastavnim planovima i programima, kao i to da je međunarodno relevantan i osetljiv na različite potrebe i kulture. Podstiče pristupe učenja u kojima su učenici i istraživanja u centru pažnje, dok istovremeno razvija veštine kreativnog razmišljanja, istraživanja i rešavanja problema.

Učenici naše škole se opredeljuju za 6-8 IGCSE predmeta:

Engleski kao prvi jezik

Engleski kao drugi jezik

Matematika

Nemacki kao strani jezik

Francuski kao strani jezik

Španki kao strani jezik

Geografija

Istorija

Srodne nauke

Biznis i Ekonomija

Informatičke i komunikacione tehnologije

Ocenjivanje

 • Osnovno Obrazovanje

  Testovi napredovanja u Kembridž programu osnovnog obrazovanja (ocenjivani u školi)

  Ovi testovi pružaju validnu internu procenu znanja, veština i razumevanja iz engleskog jezika, matematike i prirode i društva.

  Testovi:

  • Omogućavaju da se učenje procenjuje svake godine
  • Pružiaju detaljne informacije o učinku svakog učenika
  • Omogućavaju nastavnicima da daju strukturirane povratne informacije učenicima i roditeljima
  • Osposobljavaju nastavnike da uporede prednosti i slabosti pojedinaca i grupa
  • Su ocenjivani od strane nastavnika u našoj školi
  • Imaju jasne smernice, standarde i šeme ocenjivanja
  • Mogu se koristiti u bilo koje doba godine, onoliko puta koliko je potrebno
  • Mogu se preuzeti sa sigurnog sajta podrške Kembridž programa
 • Niže srednje obrazovanje

  TESTOVI NAPREDOVANJA U KEMBRIDŽ PROGRAMU NIŽEG SREDNJEG OBRAZOVANJA

  Ovi testovi pružaju validnu internu procenu znanja, veština i razumevanja iz engleskog jezika, matematike i prirode i nauke.

  Testovi:

  • Omogućavaju da se učenje procenjuje svake godine
  • Pružiaju detaljne informacije o učinku svakog učenika
  • Omogućavaju nastavnicima da daju strukturirane povratne informacije učenicima i roditeljima
  • Osposobljavaju nastavnike da uporede prednosti i slabosti pojedinaca i grupa
  • Su ocenjivani od strane nastavnika u našoj školi
  • Imaju jasne smernice, standarde i šeme ocenjivanja
  • Mogu se koristiti u bilo koje doba godine, onoliko puta koliko je potrebno
  • Mogu se preuzeti sa sigurnog sajta podrške Kembridž programa

  KONTROLNA TAČKA U KEMBRIDŽ PROGRAMU NIŽEG SREDNJEG OBRAZOVANJA

  (ocenjivanje od strane Kembridž ispitivača)

  Testovi su standardizovani, odabrani i ocenjeni od strane Kembridž Međunarodnog Ispitnog Centra, tako da predstavljaju međunarodnu odrednicu uspeha učenika, omogućavajući nastavnicima da savetuju učenike i roditelje o različitim relevantnim pravcima napretka.

 • Više srednje obrazovanje

  KEMBRIDŽ VIŠE SREDNJE OBRAZOVANJE – IGCSE

  Ocenjivanje se vrši na kraju kursa i uključuje pismeno i usmeno ocenjivanje kroz pisane zadatke i ocenu iz praktične primene. Ovaj način ocenjivanja proširuje mogućnosti učenicima da pokažu svoje znanje, posebno kada im prvi jezik nije engleski.

  Ocenjivanje se primenjuje korišćenjem osam međunarodno priznatih ocena, od A * do G, koje imaju jasne smernice za objašnjenje postignuća za svaki razred.

Testovi napredovanja u Kembridž programu osnovnog obrazovanja (ocenjivani u školi)

Ovi testovi pružaju validnu internu procenu znanja, veština i razumevanja iz engleskog jezika, matematike i prirode i društva.

Testovi:

 • Omogućavaju da se učenje procenjuje svake godine
 • Pružiaju detaljne informacije o učinku svakog učenika
 • Omogućavaju nastavnicima da daju strukturirane povratne informacije učenicima i roditeljima
 • Osposobljavaju nastavnike da uporede prednosti i slabosti pojedinaca i grupa
 • Su ocenjivani od strane nastavnika u našoj školi
 • Imaju jasne smernice, standarde i šeme ocenjivanja
 • Mogu se koristiti u bilo koje doba godine, onoliko puta koliko je potrebno
 • Mogu se preuzeti sa sigurnog sajta podrške Kembridž programa

TESTOVI NAPREDOVANJA U KEMBRIDŽ PROGRAMU NIŽEG SREDNJEG OBRAZOVANJA

Ovi testovi pružaju validnu internu procenu znanja, veština i razumevanja iz engleskog jezika, matematike i prirode i nauke.

Testovi:

 • Omogućavaju da se učenje procenjuje svake godine
 • Pružiaju detaljne informacije o učinku svakog učenika
 • Omogućavaju nastavnicima da daju strukturirane povratne informacije učenicima i roditeljima
 • Osposobljavaju nastavnike da uporede prednosti i slabosti pojedinaca i grupa
 • Su ocenjivani od strane nastavnika u našoj školi
 • Imaju jasne smernice, standarde i šeme ocenjivanja
 • Mogu se koristiti u bilo koje doba godine, onoliko puta koliko je potrebno
 • Mogu se preuzeti sa sigurnog sajta podrške Kembridž programa

KONTROLNA TAČKA U KEMBRIDŽ PROGRAMU NIŽEG SREDNJEG OBRAZOVANJA

(ocenjivanje od strane Kembridž ispitivača)

Testovi su standardizovani, odabrani i ocenjeni od strane Kembridž Međunarodnog Ispitnog Centra, tako da predstavljaju međunarodnu odrednicu uspeha učenika, omogućavajući nastavnicima da savetuju učenike i roditelje o različitim relevantnim pravcima napretka.

KEMBRIDŽ VIŠE SREDNJE OBRAZOVANJE – IGCSE

Ocenjivanje se vrši na kraju kursa i uključuje pismeno i usmeno ocenjivanje kroz pisane zadatke i ocenu iz praktične primene. Ovaj način ocenjivanja proširuje mogućnosti učenicima da pokažu svoje znanje, posebno kada im prvi jezik nije engleski.

Ocenjivanje se primenjuje korišćenjem osam međunarodno priznatih ocena, od A * do G, koje imaju jasne smernice za objašnjenje postignuća za svaki razred.

KEMBRIDŽ VEŠTINE U sistemu CRNJANSKI

kreativno razmišljanje, istraživanje i rešavanje problema

Podrška i rad sa učenicima

 • Mentorski Rad
  U cilju podrške dobrobiti deteta, škola podstiče kulturu poverenja između učenika i njenog/njegovog mentora. Ovo podrazumeva da svaki učenik bira mentora među nastavnicima, koji im pomaže da se osećaju sigurno, da ispunjavaju zadatke i da se bave bilo kojim pitanjima u školskom životu. Mentor učenika komunicira sa roditeljima i obaveštava ih o ličnom i akademskom razvoju njihovog deteta.
 • Individaulni rad sa učenicima
  U Cambridge programu, kao i u ostalim delovima sistema Crnjanski, posebnu pažnju posvećujemo individualnom radu sa učenicima. Učenici imaju razrednog starešinu, a kako su grupe male, do/oko deset učenika, razredni starešina ima vremena i mogućnosti da se svakom učeniku posveti. Rad, uključivanje u program i napredovanje učenika prati i psiholog. Na taj način je, uz razrednog starešinu, psiholog još jedan ugao ”trougla” u saradnji nastavnik/razredni starešina, psiholog, roditelj. U centru ovog trougla je, naravno, učenik.
 • Pripremni kuresevi i dodatna nastava
  U želji da učenicima koji se uključuju u redovnu nastavu Cambridge program, a ranije nisu pohađali ovaj program, pružimo podršku i olakšamo im uključivanje u program organizovani su dodatni časovi engleskog jezika. I za učenike koji nisu redovni učenici Cambridge programa, a žele da nauče engleski jezik na način predviđen Cambridge programom, organizovani su časovi engleskog jezika po Cambridge programu. Savladavanje negleskog jezika na očekivanom nivou može i ovim učenicima omogućiti kasnije uključivanje u kompletan Cambridge program.
U cilju podrške dobrobiti deteta, škola podstiče kulturu poverenja između učenika i njenog/njegovog mentora. Ovo podrazumeva da svaki učenik bira mentora među nastavnicima, koji im pomaže da se osećaju sigurno, da ispunjavaju zadatke i da se bave bilo kojim pitanjima u školskom životu. Mentor učenika komunicira sa roditeljima i obaveštava ih o ličnom i akademskom razvoju njihovog deteta.
U Cambridge programu, kao i u ostalim delovima sistema Crnjanski, posebnu pažnju posvećujemo individualnom radu sa učenicima. Učenici imaju razrednog starešinu, a kako su grupe male, do/oko deset učenika, razredni starešina ima vremena i mogućnosti da se svakom učeniku posveti. Rad, uključivanje u program i napredovanje učenika prati i psiholog. Na taj način je, uz razrednog starešinu, psiholog još jedan ugao ”trougla” u saradnji nastavnik/razredni starešina, psiholog, roditelj. U centru ovog trougla je, naravno, učenik.
U želji da učenicima koji se uključuju u redovnu nastavu Cambridge program, a ranije nisu pohađali ovaj program, pružimo podršku i olakšamo im uključivanje u program organizovani su dodatni časovi engleskog jezika. I za učenike koji nisu redovni učenici Cambridge programa, a žele da nauče engleski jezik na način predviđen Cambridge programom, organizovani su časovi engleskog jezika po Cambridge programu. Savladavanje negleskog jezika na očekivanom nivou može i ovim učenicima omogućiti kasnije uključivanje u kompletan Cambridge program.

Dokumenti o Politici Kembridž programa

Preuzmi

Obrazovni Sistem "Crnjanski" ne šalje neželjene promotivne e-poruke, ponude ili druge komunikacije. Za sve informacije o upotrebi podataka od strane Sistema "Crnjanski" pročitajte politiku privatnosti