Upis

Misija, Vizija i Filozofija

U skladu sa misijom i vizijom Osnovne Škole "Plavi Krug" očekujemo da naši učenici:

Kako se prijaviti

 • Upis u prvi razred

  Za upis u prvi razred potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

  • Fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih
  • Potvrdu o završenom pripremnom predškolskom programu
  • Lekarsko uverenje.

  Prilikom upisa u prvi razred obavlja se testiranje pripremljenosti deteta u skladu sa Zakonom.

 • Prelazak iz druge škole

  Za prelazak iz druge škole potrebno je dostaviti:

  • Fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih
  • Ostala neophodna dokumenta škola nabavlja službenim putem
 • Upis na individualnu nastavu

  Za upis učenika koji se aktivno bave sportom kao i učenika koji zbog drugih obaveza ne mogu da pohađaju osnovni program škole potrebno je dostaviti:

  • Fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih
  • Potvrdu o aktivnom učešću u sportu

Za upis u prvi razred potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • Fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih
 • Potvrdu o završenom pripremnom predškolskom programu
 • Lekarsko uverenje

Prilikom upisa u prvi razred obavlja se testiranje pripremljenosti deteta u skladu sa Zakonom.

Za prelazak iz druge škole potrebno je dostaviti:

 • Fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih
 • Ostala neophodna dokumenta škola nabavlja službenim putem.

Za upis učenika koji se aktivno bave sportom kao i učenika koji zbog drugih obaveza ne mogu da pohađaju osnovni program škole potrebno je dostaviti:

 • Fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih
 • Potvrdu o aktivnom učešću u sportu

Upis je otvoren tokom cele godine

Kontakt

Ugovorna Cena

Ugovorna cena obuhvata:

 • Redovnu,izbornu i fakultativnu nastavu
 • Pomoć u učenju (izrada domaćih zadataka, priprema za takmičenja…)
 • Korišćenje prostora u školi i van nje (u periodu školskog dana 7:45 -16:00)
 • Udžbenike, priručnike, sveske, školski pribor
 • Sportsku opremu
 • Ishranu (doručak, užina, ručak)
 • Izlet, sportski dan i iznajmljivanje opreme, posete muzejima i pozorištima.

Korekcija cene u sledećim slučajevima

 • Isplata školarine u celosti do 01.06. - 10% popusta
 • Isplata školarine u celosti do 01.09. - 5% popusta
 • Upis drugog deteta - 10%
 • Istovremeni upis troje ili više dece - 15% popusta za trece dete
 • Delimične stipendije za učenike 7 i 8.razreda koji osvoje jedno od prva tri mesta na republičkom ili gradskom nivou u iznosu od 10%.

Škola odobrava plaćanje u 10 mesečnih rata i mnoge pogodnosti, kao i delimične stipendije

Obrazovni Sistem "Crnjanski" ne šalje neželjene promotivne e-poruke, ponude ili druge komunikacije. Za sve informacije o upotrebi podataka od strane Sistema "Crnjanski" pročitajte politiku privatnosti